Home Disclaimer

Alle teksten en het beeldmateriaal op deze website mogen op geen enkele wijze worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nidum Boetiekhotel.

De informatie, die wordt aangeboden op de website van Nidum Boetiekhotel, is met de grootste zorg samengesteld en wordt met grote zorg onderhouden. Nidum Boetiekhotel kan echter geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.
Nidum Boetiekhotel kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Nidum Boetiekhotel.
Hoewel het een streven is van Nidum Boetiekhotel om de website permanent beschikbaar te hebben, kan Nidum Boetiekhotel geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het eventueel tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website van Nidum Boetiekhotel.

Neem contact op met info@nidumboetiekhotel.nl voor vragen over het gebruik van de inhoud van deze website.